SM Entertainment Announced EXO Kai’s Offical Birthday Event

Kai’s celebrating his birthday with fans