Dispatch compiles photos of female idols doing split dance

Korean media Dispatch compiles photos of female idols in action of sexy choreography

Splitting the legs dance or ‘jjukbul’ dance in Korean is a popular choreography for female idols. The dance involves the female idols adding an action of splitting their legs in their choreography.

Korean media Dispatch compiles photos of female idols in action of the sexy dance!

Check out the photos below!

Hani

sx2

Mina

sx3

Yeji

sx4

Yura

sx6

Hyuna

sx7

Hyunyoung

sx8

Junyool

sx9

Dal Shalbet

sx10

Jimin

sx11

Jai

sx33

Hyosung

sx12

Minhee

sx14

Seungah

sx15

Junyool

sx16

Source: Dispatch