Just 27 Photos Of Kai’s Beautifully Tanned Skin To Remind You He’s A Bronzed God Among Men

EXO’s Kai is full of amazing charms, but one of his most beautiful features is his gorgeously tanned skin.

1. “Overdose” Era Kai 

2.  Elegant Kai

3. Young Kai

4. Model Kai

5.  Glowing Kai 

6. Smiley Kai 

7. Warm Kai

8. Adorable Kai 

9. Gorgeous Kai 

10. Bright Kai

11. Cool Guy Kai 

12. Smooth Complexion 

13. Cute Kai 

14. Runway Model Kai 

15. Sunshine Kai 

 16. Sexy Kai

17.  Golden Kai

18. Deep Complexion Kai  

19. Sweaty Kai

20. Beautiful Kai

21. Groovy Kai

22. Mature Kai

23. Boy Next Door Kai

24. Elegant Kai

25. Boyfriend Goals Kai

26. Perfect Skin Kai

27. Charming Kai